Yalın Üretim Teknikleri Eğitimi

Eğitim Süresi: 1 Gün

 

Eğitim İçeriği:

-Yalın Düşünce Nedir?

-Yalın Üretim Nedir?

-Yalın Üretimin Karakteristikleri

-Yalın Üretimde Kullanılan Yöntemler

     -Tek Parça Akışı

     -Kanban Sistemi

     -Heijunka

     -Jidoka

     -Andon

     -Poke-Yoke

     -5S

     -Görsel Kontrol

     -Toplam Verimli Bakım

     -Kaizen


Problem Çözme Teknikleri

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitim İçeriği: 

-Problemin Tanımlanması

-Veri Toplama

-Sayısal Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi

-Balık Kılçığı Yöntemi

-Nominal Grup Tekniği

-Beyin Fırtınası

-Zihin Haritalama

-Kök Neden Analizi

-5N 1K

-Öncelikler Matrisi

-SWOT Analizi

-G8D

-TRIZ

-6 Sigma

-PUKO Döngüsü

-Kalite Çemberleri


5S Eğitimi

Eğitim Süresi: 1 Gün

 

Eğitim İçeriği:

 

-5S'in Tanımı

-5S'in Amacı

-5S'in Adımları

     -Seiri

     -Seiton

     -Seiso

     -Seiketsu

     -Shitsuke

-5S Uygulamaları

-5S'in Kazanımları


Kaizen Eğitimi

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitim İçeriği:

-Kaizen Tanımı ve Tanıtımı

-İyileştirme ve Sürekli İyileştirme

-Kaizende Katılım

-Kaizen Uygulamaları

-Kaizen Faydaları

-Kaizen Yaklaşımının Örnekleri


Üretim Planlama Eğitimi

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitim İçeriği:

-Üretim Sistemleri Temel Kavramları

-Üretim Sistem Modelleri

-Üretim Planlama Kavramları

-Üretim Planlama Stratejiileri

-Kapasite Planlaması

-Üretim Çizelgeleme

-Satış Tahminleri

-Stok Yönetimi ve Stok Tahminleri

-Kapasite İhtiyacı Çıkartma

-Hat Dengeleme

-Üretim Planlamada Kullanılan Yazılımlar


Zaman Yönetimi Eğitimi

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitim İçeriği:

-Zaman Kavramı

-Zaman Yönetiminin Önemi

-Kişisel Zaman Yönetimi

-İş Zamanı Yönetimi

-Öncelikleri Sıralama

-Planlama

-Zaman Yönetimi Teknikleri


Enerji Bilinci Eğitimi

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitim İçeriği:

-Enerji Nedir?

-Enerjinin Önemi

-Enerji Kullanımı

-Enerji Tasarrufu ve Enerji Verimliliği

-Enerji Yönetimi Temel Hesaplamaları

     -Fan Hesaplamaları

     -Basınçlı Hava Hesabı

     -Yakıtlar ve Yanma

     -Pompa Hesaplamaları

     -Fırınlar

     -Kazanlar

     - Fırınlar

     -İzolasyon

     -Kojenerasyon

-Uygulamalar