Yalın Üretim Teknikleri

Maki Endüstriyel Çözümler, müşteri proseslerini inceleyerek, müşterinin ihtiyaçları ve Kaizen, 5S, Poke Yoke gibi yalın üretim tekniklerini kullanarak müşteri süreçlerini iyileştirmek için alanında uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.

Minimum zamanda, minimum iş gücü ve hammadde ile maksimum üretim ve kar elde etmek amacıyla kullanılan yalın üretim tekniklerinin en büyük avantajı her yapıdaki şirkette uygulanabilir ve firmaya  katkı sağlayabilir olmasıdır.


Süreç Analizi ve Süreç İyileştirme

Müşterinin mevcut süreçlerini inceleyerek, varsa dar boğazları analiz eder ve müşteri prosesini iyileştirerek için optimal sonucun ortaya koyulmasını sağlar.

Yapılacak iyileştirmelerde kullanılacak yöntemler tanımlanarak açık nokta kalmaması sağlanır. 

Yapılacak iyileştirmelerin zaman ve finansal olarak firmaya kazandıracaklarını fizibilite çalışmalarıyla somut bir biçimde görüntülenmesini sağlar.


ERP-CRM Kurgu ve Kurulumu

Değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlamak ve kurumsallaşmak için önemli adımlardan biri olan dijitalleşmedir. Bu süreçte de şirketlerin kurumsal kaynak planlaması yapması için program ve sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Müşteri süreçlerini inceleyerek, müşteriye en uygun süreç yazılım kurgusunun yapılarak, kullanıma elverişli ve hızlı çözümler sunmayı hedeflemektedir.


Depo ve Stok Yönetimi

Müşterinin ürün gruplarını inceleyerek, kullanıma uygun stok kodlarının geliştirilmesi, minimum stok miktarlarının belirlenmesi, depo içi ve depo dışı stok hareketlerinin kontrol edilmesi ve mümkün olan en düşük maliyetle depo süreçlerinin yönetilmesi konusunda destek sağlanması hedeflenmektedir.


Enerji Verimliliği

Alanında uzman ve Enerji Bakanlığı onaylı Enerji Yöneticileri tarafından müşterinin tüm tüketimlerinin incelenerek, enerji kayıplarının azaltılması, tasarruf yöntemlerinin araştırılması ve fizibilite haline getirilmesi sürecini kapsamaktadır. Gerekli durumlarda ekipman (fan, kompresör, motor vb.) değişimi ve iyileştirilmesi de enerji verimliliği kapsamında değerlendirilmektedir.

Müşteri ilgi ve talepleri doğrultusunda müşterinin faaliyet gösterdiği binanın Akıllı Bina konseptine dönüştürülerek enerji tüketimini minimize ederek, çevre dostu yapılar sunmayı hedeflemektedir.


ISO 9001 Kalite Sistem Kurulumu

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulması için gerekli süreçlerin belirlenmesi, prosedür ve talimatların oluşturularak, belgelendirme sürecinde müşterilere destek olunmasını kapsamaktadır. 

Müşteri süreçlerini şirket dışından bir göz olarak inceleyerek dokümante edilmesi hedeflenmektedir.